Skúsenosti expertov odkryté pre študentov a absolventov

Veríme, že lídri formujú spoločnosť, v ktorej žijeme. Preto prinášame budúcim lídrom expertov z najvýznamnejších firiem v ich odvetví, raz ročne, priamo na pôdu ich školy. Aby si otestovali svoje schopnosti riešením praktických úloh, získali nové vedomosti a diskutovali o odborných a celospoločenských témach.

Košice

Night of Chances — Biz-Tech, Košice

Skončené

Bratislava

Night of Chances — Business, Bratislava

Jeseň 2017

Bratislava

Night of Chances — Law, Bratislava

Jeseň 2017

Bratislava

Night of Chances — Technology, Bratislava

Skončené

Bratislava

Night of Chances — Engineering, Bratislava

Skončené