Skúsenosti expertov odkryté pre študentov a absolventov

Veríme, že lídri formujú spoločnosť, v ktorej žijeme. Preto prinášame budúcim lídrom expertov z najvýznamnejších firiem v ich odvetví, raz ročne, priamo na pôdu ich školy. Aby si otestovali svoje schopnosti riešením praktických úloh, získali nové vedomosti a diskutovali o odborných a celospoločenských témach.

Bratislava

Night of Chances — Business, Bratislava

25.10.2017 2017

Brno

Night of Chances — Technology, Bratislava

9.11.2017 2017

Košice

21.11.2017 2017

Bratislava

Night of Chances — Engineering, Bratislava

Jar 2018

Bratislava

Night of Chances — Technology, Bratislava

Jar 2018

Košice

Night of Chances — Biz-Tech, Košice

Skončené