Odborné Prednášky – Night of Chances — BizTech

Odborné Prednášky

Pripravujeme

Keď startup začne rásť.

Prudko rastúci startup si prechádza rôznymi fázami ktoré bývaju typické pre toto obdobie. Problémy ako technický dlh, nekonzistené výstupy a rastúce množstvo chýb stažujú prechod týmto, už aj tak náročným obdobím. Na základe svojich skúsenosti prejdem tieto problémy a opíšem spôsoby ako ich minimalizovať,

Tomas Corej je absolvent FIIT STUBA, pracoval 7 rokov ako systemový administrátor vo firme Websupport kde nabral množstvo skúseností okolo prudkého rastu. V súčasnosti sa tieto skusenosti snaží aplikovať v startupe Exponea . Jeho zameraním je automatizácia,agílna IT infraštruktúra a s tým súvisiace procesy.

Tomas Corej

Exponea

Dva pohľady na začínajúce podnikanie

Dva pohlady na začínajúce podnikanie - banka a samotný začínajúci podnikateľ, príď si vyskúšať aké zručnosti a vedomosti nemôžu chýbať začínajúcemu podnikatelovi. Prednášku povedie Tigran ,ktorý koordinuje program, ktorým Slovenská sporiteľňa podporuje začínajúcich podnikateľov (www.zacinamepodnikat.sk), aj tých, ktorí nie sú zaujímaví pre investorov. Okrem financovania svojim klientom rád pomáha s vypracovaním biznis plánu, nastavením cash flow a s overením obchodných partnerov. Okrem toho vedie združenie GLEN Slovakia, ktoré školí a vysiela mladých dobrovoľníkov na rozvojové stáže a tiež pomáha ľuďom smiať sa, často aj bez dôvodu :)

Tigran Aleksanyan

Slovenská sporiteľňa

Najnovšie trendy v IT - Software Defined Networks (SDN) & Network Functions Virtualization (NFV)

V poslednom čase sme svedkami veľmi rýchlych zmien vo svete IT. Na počítačove siete, ako hlavnú komunikačnú infraštruktúru sa kladú vysoké nároky. SDN - Softvérovo Definované Siete a NFV - Virtualizácia Sieťových Funkcií sú odpoveďou na tieto požiadavky a prirodzeným vývojovym stupňom v návrhu a správe počítačových sieti. Spoločnosť AT&T je priekopníkom a jednym z najdôležitejších hráčov určujúcim trendy pre transformáciu celého odvetvia.

Tomáš Vaľa

AT&T